vallåtsprat – herding call talking

Herding call talking is based on the traditional herding call form meaning forming phrases alternately in question and response improvises on the herding call mode (Ahlbäck, 1986). Herding call mode  is introduced without explanation or instruction, as a foundation for alternate improvisation on phrase, without meters.

Ahlbäck, S. (1986). Tonspråket i äldre svensk folkmusik. Stockholm: Udda Toner.

Vallåts-prat bygger på den traditionella vallåtsformen och innebär att man växelvis i fråga-svars form improviserar på vallåtsmodus. Vallåtsmodus (Ahlbäck, 1986) introduceras genom mig som försångare, utan förklaring eller instruktion, som ett fundament för växelvis improvisation på fras, utan meter.