Method – Herding call talk

‘Herding call talk’ is based on the traditional herding call form meaning forming phrases alternately in question and response improvises on the herding call mode (Ahlbäck, 1986). Herding call mode is introduced without explanation or instruction as a foundation for alternate improvisation on phrase-wise, without meters.

Reference

Ahlbäck, S. (1986). Tonspråket i äldre svensk folkmusik. Stockholm: Udda Toner.

Vallåts-prat bygger på den traditionella vallåtsformen och innebär att man växelvis i fråga-svars form improviserar på vallåtsmodus. Vallåtsmodus (Ahlbäck, 1986) introduceras genom mig som försångare, utan förklaring eller instruktion, som ett fundament för växelvis improvisation på fras, utan meter.

%d bloggers like this: