References

Ahlbäck, Sven. (1986). Tonspråket i äldre svensk folkmusik. Stockholm: Udda Toner.

Bronson, Bertrand Harris. (1969). Mrs Brown and the Ballad The Ballad as Song. Berkley and Los Angeles: University of California Press.

Csikszentmihaly, Mihaly. (1990). Flow, Den optimala upplevelsens psykologi. Stockholm: Natur och kultur.

Gjertsen, Ingrid. (1985). Vokal folkemusikk på Vestlandet Arne Bjørndahls hundreårsminne. Bergen.

Gunnell, Terry, & Ronström, Owe (2013). Folklore och Performance Studies – en introduktion. In O. Ronström, Drakos, G. & Engman, J. (Eds.) (Ed.), Folkloristikens aktuella utmaningar: vänbok till Ulf Palmenfelt. (Vol. 19). Visby: Gotland University Press

Jansson, Sven-Bertil. (1999). Den levande balladen. Medeltida ballad i svensk tradition. Falun: Prisma.

Jersild, Margareta, & Åkesson, Ingrid. (2000). Folklig koralsång. En musiketnologisk undersökning av bakgrunden, bruket och musiken. Stockholm: Gidlunds förlag.

Kahneman, Daniel. (2013). Tänka, snabbt och långsamt. Stockholm: Volante.

Kvideland, Reimund. (1981). Folkloristikkens nye paradigmer: performans Folkloristikens aktuella paradigm. Åbo: Nordiska institutet för folkdiktning.

Ong, W.J. (1982). Orality and literacy: the technologizing of the word: Methuen.

R Jonsson, Bengt, Jersild, Margareta [musikediring], & Jansson, Sven-Bertil [textedering]. (1983-2001). Sveriges medeltida ballader. Stockholm: Gidlunds förlag.

Rosenberg, Susanne. (1986). Lisa Boudrés sångliga och melodiska gestaltning i tre visor, en analys av ett sångsätt. (C-uppsats i musikvetenskap), Stockholms Universitet, Stockholm.

Rosenberg, Susanne. (1993). Med blåtoner och krus. Stockholm: Udda Toner.

Rosenberg, Susanne. (1994). Visor i Gästrikland (S. Rosenberg Ed.). Gävle: Länsmuseet i Gävleborg.

Rosenberg, Susanne. (1996b). Med blåtoner och krus, om äldre folkligt sångsätt Norsk Folkemusikklag, skrift nr 10.

Rosenberg, Susanne. (2009a). Med rösten, traditionen och mp3-spelaren, Om att utbilda folksångare på musikhögskola. In S. Ahlbäck, P. Berndalen, J. Hjalmarsson, B. Marsden, O. Misgeld, S. Rosenberg & P. Willman (Eds.), 1976-2006, 30 år med folkmusik på KMH. Stockholm: KMH.

Rosenberg, Susanne. (2013). Kurbits-ReBoot, svensk folksång i ny scenisk gestaltning. (Doctor of Music), KMH and Sibeliusacademy, Stockholm.

Saether, Eva. (2003). The Oral University. Attitudes to music teaching and learning in the Gambia. . Lunds Universitet.

Schafer, R Murray. (1996). Ljudbildning. Göteborg: Bo Ejeby förlag.

Traditionsinspelningar. (1994). On Gaelic Psalms from Lewis [CD]. Greentrax recordings.

 

 

Otrycka källor

Deltagare. (2014a). Folk Song Lab/ workshop 1 KMH. KMH.

Deltagare. (2014b). Folk Song Lab/ workshop 2 KMH. KMH.

Deltagare. (2014c). Folk Song Lab/ workshop, Höga kusten. KMH.

Deltagare. (2015a). Folk Song Lab/ workshop KMH. KMH.

Deltagare. (2015b). Folk Song Lab/ workshop Växjö. KMH.

Deltagare. (2016a). Folk Song Lab/ workshop Limerick. KMH.

Deltagare. (2016b). Folk Song Lab/ workshop Rauland. KMH.

Järventaus, Maria. (2014a). Ballad. KMH.

Järventaus, Maria. (2014b). Flickan och Draken. KMH.

Lindroos, Alfred [sångare], & Andersson, Johannes [sångare]. (1910). Med ängslan sorg och stort besvär [fonografrulle]. On Otto Anderssson fonografinspelningar. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet.

Publik. (2011). Beskriv din upplevelse av konserten. Kurbits-Koral 2011.

Skinnar, Malin. (2015). Folk Song Lab – Växjö.

 

Webbaserade källor, internetkällor

Rosenberg, Susanne. (1996a). Med blåtoner och krus, din sångbok på nätet. 1996, from http://www.uddatoner.com/blatoner

Rosenberg, Susanne. (2009b). Sångstil – varför då? Paper presented at the Traditionssången och gränserna, i samtids- och historiskt perspektiv, Stockholm. http://www.susannerosenberg.com/research/downloads-2/artiklartexter.html

Rosenberg, Susanne. (2010-2011). Kurbits-Koral, The Spirit of The Moment, en blogg om att skapa en musikhändelse.  Retrieved from http://kurbitskoral.wordpress.com

Skinnar, Malin. (2012). Att klä sig i ett folks andedräkt   Retrieved from http://issuu.com/skyelof/docs/malin_i_bulgarien?mode=window&viewMode=doublePage

Wikipedia. (2016). Mirror neuron.   Retrieved 2016-04-01, from https://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_neuron

 

%d bloggers like this: