Method – Story-board ballad

Storyboardballad is based on the idea that a medieval ballad is built on several scenes, like the storyboards used in filmmaking. With that starting point, participants can make new songs based on a real or newfound ballad, in the sense of a narrative or a narrative song. The form of the ballad, withrefrain, is then used to improvise text and melody with interleaved refrains. Singing from the painted picture.

img_3409

Caption: A Storyboard ballad from the workshop in Stockholm in 2014. This is based on a story that is usually sung in Balladform. Those familiar with old ballads can undoubtedly figure out what history it is. (Järventaus, 2014a)

Story-board-ballad utgår från idén om en medeltida ballad som uppbyggd på ett antal scener, likt de s.k. story-boards som används i filmskapande. Med den utgångspunkten skapas här först tecknade story-boards av deltagarna med basis i en verklig eller ny-påfunnen ballad, i bemärkelsen ett narrativ eller en berättande visa. Balladens form med omkväde används sedan för improvisation av text och melodi med interfolierade omkväden. 

Bildtext: En Story-board-ballad från workshop i Stockholm 2014. Denna utgår ifrån en historia som brukar sjungas i balladform. Den som är bevandrad i balladlandskapet kan säkert lista ut vilken historia det är. (Järventaus, 2014a)

%d bloggers like this: