Methods

img_3508

Folk Song Lab’ can be regarded as a concept of artistic creation an artistic method if you like which in itself includes different artistic methods/concepts and that can be expanded and changed within the framework of the overall concept.

A central aspect ofFolk Song Lab’ is to create the conditions for/ ‘rig for’ /creating in the moment. In my doctoral thesisKurbitsReBoot’ (Rosenberg, 2013) I came up with the idea that the psychological concept ofFlow’, (Csikszentmihaly, 1990) is useful both to characterize a presence in the moment in musical practice and musical events and as a tool to engineering musical events that can lead to experience ofFlow’. For trying this out I identified, based on Csikszentmihaly’s findings, several flowcreating parameters, summed up in the concepts of mimicry, risk, play, reorientation as well as my own additions, “real-life situation”, longing, being bored and feedback.

References

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience: HarperCollins.

Rosenberg, S. (2013). Kurbits-ReBoot, Svensk folksång i ny scenisk gestaltning. (Doctor of Music), KMH and Sibeliusacademy, Stockholm.

 

På svenska

”Folk Song Lab” kan betraktas som ett koncept för konstnärligt skapande – en konstnärlig metod om man så vill – som i sig inkluderar olika konstnärliga metoder/koncept och som kan utvidgas och förändras inom ramen för det övergripande konceptet. En central aspekt av ”Folk Song Lab” är att skapa förutsättningar för /”rigga för” /skapande i stunden.

I min doktorsavhandling ”Kurbits-ReBoot, Svensk folksång i ny scenisk gestaltning” kom jag fram till att det psykologiska begreppet ”Flow”, (Csikszentmihaly, 1990) är användbart både för att karaktärisera en fungerande närvaro i musikutövande och musikaliska händelser och som verktyg för att iscensätta musikaliska händelser som kan leda till upplevelse av Flow. För detta identifierade jag med utgångspunkt från Csikszentmihaly ett antal flow-skapande parametrar, sammanfattat i begreppen mimicry, risk, play, reorientation samt mina egna tillägg skarpt läge, längtan, långtråkigt och feedback.

%d bloggers like this: