Methods

img_3508

Folk Song Lab can be regarded as a concept of artistic creation an artistic method if you like which in itself includes different artistic methods/concepts and that can be expanded and changed within the framework of the overall concept.

A central aspect of Folk Song Lab is to create the conditions for/rig for/creating in the moment. In my doctoral thesis KurbitsReBoot” (Rosenberg, 2013) I came up with the idea that the psychological concept of Flow, (Csikszentmihaly, 1990) is useful both to characterize a presence in the moment in musical practice and musical events and as a tool to engineering musical events that can lead to experience of “Flow”. For trying this out I identified, on the basis of Csikszentmihaly’s findings,  a number of flowcreating parameters, summed up in the concepts of mimicry, risk, play, reorientation as well as my own additions, “real life situation”, longing, being bored and feedback.

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optima Experience: HarperCollins.

Rosenberg, S. (2013). Kurbits-ReBoot, svensk folksång i ny scenisk gestaltning. (Doctor of Music), KMH and Sibeliusacademy, Stockholm.

”Folk Song Lab” kan betraktas som ett koncept för konstnärligt skapande – en konstnärlig metod om man så vill – som i sig inkluderar olika konstnärliga metoder/koncept och som kan utvidgas och förändras inom ramen för det övergripande konceptet. En central aspekt av ”Folk Song Lab” är att skapa förutsättningar för /”rigga för” /skapande i stunden.

I min doktorsavhandling ”Kurbits-ReBoot, Svensk folksång i ny scenisk gestaltning” kom jag fram till att det psykologiska begreppet ”Flow”, (Csikszentmihaly, 1990) är användbart både för att karaktärisera en fungerande närvaro i musikutövande och musikaliska händelser och som verktyg för att iscensätta musikaliska händelser som kan leda till upplevelse av Flow. För detta identifierade jag med utgångspunkt från Csikszentmihaly ett antal flow-skapande parametrar, sammanfattat i begreppen mimicry, risk, play, reorientation samt mina egna tillägg skarpt läge, längtan, långtråkigt och feedback.