Method – Mirror singing

Mirror singing’ means that someone leads the song while the other simultaneously mimic, i.e. sings simultaneously with the improvising. By building up the interaction gradually from a few tones to complex phrases and sequences of text, through interaction with movement, it turns out that even those who are unfamiliar with the ideas relatively quickly formulate phrases almost simultaneously.

It can both be seen as an exercise in following and leading and releasing man‘s amazing ability to mirror each other, acting together. It can be said that in many ways it is reminiscent of old choral singing as it is described in testimony and appears in parish song.

There is also scientific discussion in neurology if we have neurons with this particular function, socalled “mirror neurons”,  and perhaps this form of singing is an expression of our ability to directly reflect the behaviour of others.

Skuggsjungning/Mirror Singing can also be considered as a form of artistic joint creation in itself. It has been performed on occasions on stage, both in public and with the audience. This has been interesting experiences, where participants in the audience testified that they were not sure if the performances were improvised or not!

folksonglablåt2015

Caption: A combination of ‘folding game’ and ‘mirror-singing’ on Stallet 2015. 

”Skuggsjungning/ spegelsång” innebär att någon leder sången medan övriga simultant ”hakar på”, d.v.s. sjunger samtidigt med den som improviserar. Genom att bygga upp interaktionen stegvis från några få toner till komplexa fraser och sekvenser med text, genom interaktion med rörelse, visar det sig att även de som är ovana relativt snabbt formulerar fraser näst intill simultant. Det kan både ses som en övning i att följa och leda och att frigöra människans fantastiska förmåga att spegla varandra, agera tillsammans. Man kan säga att det på många sätt påminner om folkligt koralsjungande som det beskrivs i vittnesmål och förekommer i församlingssång. Det pågår en vetenskaplig diskussion inom neurologi om vi har särskilda neuroner med just denna funktion, s.k. spegelneuroner och kanske är denna form av sjungande ett uttryck för vår förmåga att direkt spegla andras beteende (Wikipedia). ”Skuggsjungning/ spegelsång” kan också betraktas som en form för konstnärligt gemensamt utövande i sig självt och vid några tillfällen har jag prövat att göra det på scen, både inför publik och med publik. Det har varit intressanta upplevelser, där deltagare i publiken vittnat om att de inte varit säkra på om framförandet var improviserat eller ej.

We are singing together
At the same time
Now we will close our eyes
And we will sing together with our closed eyes This is just a new song

 

%d bloggers like this: